Mail (server) instellingen

Voor de mail kunt u op twee manieren instellingen gebruiken, beveiligd en onbeveiligd:

Onbeveiligd: 

Inkomende mailserver: mail.uwdomein.nl (of com, nu, etc)
Poort: 143

Uitgaande mailserver: mail.uwdomein.nl (of com, nu, etc)
Poort: 587 + wachtwoord verificatie inschakelen.


Beveiligd:

Ga eerst naar uw webmail om te zien op welke server uw domein draait. Ga naar www.uwdomein.nl/webmail en kijk in uw adresbalk. Staat daar bijvoorbeeld da06.mansmedia.nl dan is uw domein actief op da06. Als we dit even als voorbeeld aanhouden dan gebruikt u de volgende instellngen:

Inkomende mailserver: da06.mansmedia.nl
Poort: 143
Beveiliging: startTLS

Uitgaande mailserver: da06.mansmedia.nl
Poort: 587 + wachtwoord verificatie inschakelen
Beveiliging: startTLS


Let op: Bij Apple kan je geen startTLS kiezen, kies daarvoor de volgende instellingen:

Inkomende mailserver: da06.mansmedia.nl
Poort: 993
Beveiliging: SSL

Uitgaande mailserver: da06.mansmedia.nl
Poort: 587 + wachtwoord verificatie inschakelen
Beveiliging: SSL

  • Direct Admin
  • Cloud Linux
  • Installatron
  • My SQL
  • Patchman
  • PHP