Mail (server) instellingen

Voor de mail kunt u op twee manieren instellingen gebruiken, beveiligd en onbeveiligd:

Beveiligd:

Ga eerst naar uw webmail om te zien op welke server uw domein draait. Ga naar www.uwdomein.nl/webmail en kijk in uw adresbalk. Staat daar bijvoorbeeld da06.mansmedia.nl dan is uw domein actief op da06.

Als we dit even als voorbeeld aanhouden dan gebruikt u de volgende instellngen:

Inkomende mailserver: da06.mansmedia.nl
Poort: 993 (imap)
Poort: 995 (pop)
Beveiliging: SSL

Uitgaande mailserver: da06.mansmedia.nl
Poort: 465 + wachtwoord verificatie inschakelen
Beveiliging: SSL

LET OP: Blijft uw eigen domein in beeld bij de check op de webmail, gebruik dan bij zowel inkomende als uitgaande mailhost (server) mail.uwdomeinnaam.nl (gebruik extentie van uw domein, dat kan verschillen, .com, .nl, .eu, etc)


Onbeveiligd: 

Inkomende mailserver: mail.uwdomein.nl (of com, nu, etc)
Poort: 143

Uitgaande mailserver: mail.uwdomein.nl (of com, nu, etc)
Poort: 587 + wachtwoord verificatie inschakelen.

  • Direct Admin
  • Cloud Linux
  • Installatron
  • My SQL
  • Patchman
  • PHP